S.S.

|
Kruszywa są wykorzystywane głównie jako materiał budowlany. Ta nazwa obejmuje surowce sypkie, które mogą być pochodzenia naturalnego lub powstawać syntetycznie. Kruszywa mogą być tworzone w wyniku rozdrabniania skał. Do tego celu stosuje się zarówno skały o dużej, jak i o mniejszej twardości.