Dokładne zasady przewozu leków w temperaturze kontrolowanej .

Transport leków musi przebiegać zgodnie ze wszystkimi wymogami przewidzianymi przede wszystkim w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego typu operacji transportowych. W świetle przepisów towary medyczne nie mogą być traktowane jak innego rodzaju towary masowe.

Niezwykle ważne jest, aby odpowiedzialnie przestrzegać wszelkich zapisów czy zasad z tym związanych.Transport w temperaturze kontrolowanej musi odbywać się bezpośrednio z punktu nadania do miejsca odbioru. Jeśli pojawia się konieczność przeładunku, musi mieć on miejsce w specjalnie do tego wyznaczonych warunkach. Materiały lecznicze powinny być umieszczone w specjalnych zamkniętych opakowaniach albo też zbiorczych opakowaniach, a także muszą być transportowane w odpowiednich warunkach. Dodatkowo konieczne jest posiadanie całej dokumentacji transportowej, w której wyznaczony jest m.in. termin dostarczenia towarów do miejsca docelowego. W przypadku niektórych towarów medycznych konieczny jest odpowiedni transport chłodniczy do 3,5 tony.

Z uwagi na zasady związane z transportem leków wiele razy okazuje się, iż hurtownie farmaceutyczne muszą same zorganizować specjalne pojazdy, za pomocą jakich odbywa się transport leków. Nie zawsze można zlecić to zadanie innemu przewoźnikowi.
Przewoźnik, który transportuje leki, musi perfekcyjnie znać wszystkie reguły, jakie obowiązują w Polsce i niezwykle odpowiedzialnie stosować się do nich. Transport towarów medycznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może wiązać się z koniecznością poniesienia poważnych konsekwencji.

centrum logistyczne

Autor: Stockmann Group
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również liczyć się z tym, że przewóz (zerknij na ofertę na pasy mocujące od eogniwa) medykamentów w niewłaściwych warunkach może prowadzić do różnorodnych zniszczeń transportowanego towaru, co będzie równoznaczne z niemałymi stratami pieniężnymi. Z tego powodu niezwykle ważne jest, żeby przewozić leki w prawidłowych pojazdach, właściwie zapakowane i w dozwolonych temperaturach. Dla bezpieczeństwa leków istotna jest również odpowiednia wilgotność powietrza. W tym przypadku bardzo ważne jest posiadanie koniecznych urządzeń pomiarowych.
Pamiętajmy, że nieodpowiednio transportowane leki mogą w przypadku różnych zniszczeń zostać bezpośrednio skierowane do utylizacji, a to wiąże się z niemałymi kosztami. Trzeba zatem przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje – sprawdź tu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*