Metody badań nieniszczących

Do wykrywania niezgodności występujących w złączach spawanych wykorzystuje się przeróżne strategie badań. W zależności od obciążenia oraz klasy konstrukcji dobiera się poszczególne, pojedyncze metody defektoskopii czy ich zespół składający się z paru, najczęściej dwóch niezależnych sposobów badań równocześnie stosowanych. Kiedy wybieramy badania nieniszczące pod uwagę bierzemy następujące elementy: metody spawania, materiał podstawowy, surowiec dodatkowy, stan jego obróbki, rodzaj złącza jak też jego wymiary, obrys elementu (dostępność, stan nawierzchni, itp.), poziomy jakości, spodziewane typy niezgodności spawalniczych jak też ich usytuowanie.

infrastruktura techniczna

Autor: Andrew Hart
Źródło: http://www.flickr.com
Badania ultradźwiękowe >>> badania ultradźwiękowe UT. Zasada defektoskopii ultradźwiękowej to impulsowe przesyłanie do badanego materiału za pośrednictwem głowicy przyrządu ultradźwiękowego fali ultradźwiękowej wytworzonej w przetworniku piezoelektrycznym, są więc to kolejne badania nieniszczące. W badanym obiekcie rozchodzące się fale przynoszą sygnał przepuszczalny (tak zwana technika przepuszczania) względnie sygnał odbity od powierzchni albo od nieciągłości (technologia echa), który powraca do głowicy po czym po przetworzeniu na wibracje elektryczne jest obserwowany jako impulsy na ekranie oscyloskopu bądź rejestrowany w pamięci komputera sprzężonego defektoskopem.dokonaj oceny (pozostałe informację dostępne w serwisie)

W technikach tychże stosuje się głowice pojedyncze nadawczo-odbiorcze czy głowice podwójne. Badanie można prowadzić manualnie czy z zastosowaniem aparatury półautomatycznej lub całkowicie zautomatyzowanej, można stosować techniki przeszukiwania kontaktowego bądź zanurzeniowego bądź dopasowane do określonych celów inne sposoby sprzężania. Metody UT umożliwiają wykrywanie rozlicznych wewnętrznych niedociągłości w stykach zgrzewanych oraz materiale podstawowym.

Jest możliwość umiejscawiania i rejestrowania wykrytych niezgodności na szerokości i głębokości złącza. Badania ultradźwiękowe dobre będą do demaskowania niedociągłości płaskich (szczelin, braków wtopienia a także rozwarstwień), które mogą być niełatwe do przyuważenia sposobem RT. Można badać bardzo grube materiały. Przy fabrykacji wielkoseryjnej proces badania można zautomatyzować (przy fabrykowaniu rur spawanych, ). Badanie ultradźwiękowe jest bardziej efektywne, szybsze a także tańsze aniżeli badanie RT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*